Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

1η Ανακοίνωση

Αρχική σελίδα Πληροφορίες Συνεδρίου
Πληροφορίες Συνεδρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ξενοδοχείο Divani Caravel.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής των σχετικών Δελτίων Εγγραφής (εσωκλείεται σχετικό δελτίο).
Η προσκόμιση των δελτίων προϋποθέτει την πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των συνέδρων. Η παραλαβή οποιασδήποτε άλλης μορφής Δελτίου Εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται άκυρη.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Προεγγραφές
έως 05/11/2013

Εγγραφές μετά την
06/11/2013

Ιατροί – Οδοντίατροι – Φαρμακοποιοί

€ 80,00

€ 100,00

Νοσηλευτές/τριες – Βιολόγοι – Χημικοί – Τεχνολόγοι – Ψυχολόγοι – Ειδικευόμενοι ιατροί

€ 60,00

€ 80,00

Φοιτητές – Σπουδαστές *

€ 15,00


* Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα, Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και CD-ROM Ομιλιών-Εισηγήσεων

Στο κόστος εγγραφής των συνέδρων περιλαμβάνονται:

  • Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή του Συνεδρίου
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
  • Παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
  • Διαλείμματα καφέ
  • Είσοδος στην Έκθεση
 
© COPYRIGHT 2013
Focus On Health
ALL RIGHTS RESERVED
POWERED BY INFINITY