Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

1η Ανακοίνωση

AIDS 2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Εκ μέρους του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS σας προσκαλούμε στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 29 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2013.

Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη περιγραφή κρουσμάτων AIDS, έχουν γίνει άλματα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε σωτήριες θεραπείες, ενώ έχει αναπτυχθεί η θεωρητική και πειραματική υποδομή, που είναι δυνατόν να οδηγήσει στην εκρίζωση του ιού και στην πλήρη ίαση από τη νόσο. Παρ’ όλα αυτά, το νόσημα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα της ∆ημόσιας Υγείας. Η επιδείνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και η δομική αστάθεια δημιουργούν ευνοϊκό υπόστρωμα για αύξηση της διασποράς και επέκταση σε πληθυσμιακές ομάδες πέραν των έως τώρα πληττομένων. Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει τους συμμετέχοντες κοντά στις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, για την καλύτερη ενημέρωση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και φοιτητών.

Διαβάστε όλο το μήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου1η Ανακοίνωση

© COPYRIGHT 2013
Focus On Health
ALL RIGHTS RESERVED
POWERED BY INFINITY